Aktywizujemy i wzmacniamy organizacje pozarządowe. Wyławiamy liderów, przekonujemy, ośmielamy do działania w NGO i dajemy im narzędzia, by byli skuteczni. Wiemy, jak to zrobić, bo nasi ludzie pracują w trzecim sektorze nawet 20 lat.

Od początków swojej działalności wspieramy również akcje na rzecz animowania dialogu społecznego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, zachęcając do wymieniania myśli i spostrzeżeń na forum publicznym.

Rzucamy też koło ratunkowe. Pomagamy stanąć na nogi. Nie tylko potrzebującym, ale również tym, którzy szukają swojego miejsca w życiu. Rozpoczynaliśmy od pomocy powodzianom, dzisiaj wspieramy młodzież wykluczoną społecznie oraz osoby starsze.

Bliska nam jest idea wolontariatu: realizujemy programy wymiany międzynarodowej oraz związane z pracą społeczną w naszym mieście.

Organizujemy i prowadzimy we Wrocławiu centra społeczno-kulturalno-edukacyjne: Pracownię Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA oraz Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ, które działają na polu szeroko pojętej kultury, edukacji, wolontariatu i inicjatyw obywatelskich.

Przyjdź, na Tratwie jest dużo miejsca!


DOKUMENTY:

DANE URZĘDOWE:

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych “TRATWA”

Status Prawny:
Stowarzyszenie

Adres:
ul. Probusa 9/4, 50-242 Wrocław

Kontakt:
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
tel. (+48 71) 322 21 87

e-mail:
[email protected]

Numer konta:
(BZ WBK) 22 1090 2398 0000 0001 1557 2261

KRS:
0000200183

NIP:
8992501984

REGON:
931969341

Deklaracja dostępności