Wyniki naboru jesiennego Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw opublikował wyniki jesiennego naboru wniosków:

Listy ocen dla młodych ngo oraz grup nieformalnych i samopomocowych (formalna i merytoryczna/rankingowa) znajdziecie na stronie www.maleinicjatywy.pl w zakładce LISTA RANKINGOWA – 16.10.2019

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw przyznał:

  • 18 mikrodotacji młodym organizacjom pozarządowym
  • 11 grupom nieformalnym i samopomocowym

Brawo dla aktywnych mieszkańców Dolnego Śląska! Gratulujemy!

Operatorzy:

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego