Ocena formalna wniosków DFMI 2022

Na żółtym tle fioletowy długopis. Logotypy organizatorów. Napisy: Dolnośląsk8i Fundusz Małych Inicjatyw. 28.06.2022. Lista ocen formalnych.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków w Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! W zakończonym naborze konkursowym łożyliście Państwo w sumie aż 157 pomysłów, dziękujemy!

Lista ocen formalnych młodych NGO i grup

Operatorzy dopuszczają możliwość odwołania się (droga mailową) od oceny formalnej, nie później jednak niż 48 godzin od momentu opublikowania listy ocen formalnych. Odwołanie można przesłać (do dnia 30 czerwca, do godziny 20.20) na adres: [email protected].

14 lipca 2021 roku na stronie www.maleinicjatywy.pl pojawi się lista rankingowa z informacją, które projekty zostały ocenione najwyżej. Dotacje otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i minimum 15 grup nieformalnych i samopomocowych.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw realizują: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie TRATWA i Fundacja Umbrella. Program jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Operacyjnego NOWEFIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.