Lista rankingowa Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków złożonych w marcowym naborze do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw.

Listy są dostępne na stronie Programu pod adresem:
https://maleinicjatywy.pl/listy-rankingowe-2019/


OŚWIADCZENIE OPERATORÓW DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU MAŁYCH INICJATYW DOTYCZĄCE PUBLIKACJI LISTY RANKINGOWEJ

Szanowni Państwo!
Gratulujemy zwycięskim projektom i dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszym Programem.

Jesteśmy zmuszeni Państwa poinformować, że pomimo rozstrzygnięcia naboru w Dolnośląskim Funduszu Małych Inicjatyw podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu podpisywania umów na realizację dofinansowanych projektów.

Nasza decyzja spowodowana jest nieprzekazaniem środków finansowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pomimo tego, od stycznia 2019 roku, realizujemy działania zgodnie z harmonogramem i zapisami umowy. Znaleźliśmy się jednak w sytuacji, w której nie mamy środków, alby założyć 160 tysięcy złotych zaplanowanych na pokrycie kosztów Państwa projektów – dla nas wszystkich to niezwykle trudny moment.

Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Narodowym Instytutem Wolności i chcielibyśmy nadmienić, iż inni operatorzy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizujący programy w innych województwach, również nie otrzymali środków na bieżący rok.

Mimo trudności, wierzymy, że sytuacja zostanie wkrótce pomyślnie rozwiązana. Niezwłocznie poinformujemy Państwa o przekazaniu środków przez Narodowy Instytut Wolności, a z każdym z Wnioskodawców, którego projekt został zakwalifikowany do dofinansowania, skontaktujemy się indywidulanie.

Operatorzy:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Stowarzyszenie TRATWA
Fundacja Umbrella

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest współfinanowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018