Jesienny nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

Grafika reklamowa naboru. Logotypy organizatorów. Napisy: Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw. Nabór wniosków: 1-15 września 2021. www.generator.maleinicjatywy.pl

Uwaga! 1 września rusza nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Wnioski można składać do 15 września. Skorzystajcie ze wsparcia, by realizować lokalne przedsięwzięcia!

Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji/wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

  • Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze konkursowym!
  • Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie aż 7000,00 zł, a maksymalnie aż 10 000,00 zł.
  • Terminy naboru: 1-15 września 2021 roku.
  • UWAGA! W związku z sytuacją epidemii koronawirusa, wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.

Jak złożyć wniosek? – wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie: www.generator.maleinicjatywy.pl

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 15 grup nieformalnych/samopomocowych z Dolnego Śląska. Kwota alokacji wynosi 450 000,00 zł.

UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180 (liczy się kolejność składania projektów!), w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 10 października do 10 grudnia 2021 roku.Operatorzy przewidzieli 2 miesiące na realizację pomysłu/projektu. Projekt może trwać krócej, ale nie mniej niż 1 miesiąc i nie może wykraczać poza ramy czasowe określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Na stronie www.maleinicjatywy.pl znajdziecie:

  • ogłoszenie konkursowe;
  • dokumenty do zbliżającego się naboru;
  • inspiracje, czyli projekty zrealizowane przez grupy i młode ngo w poprzednich naborach.

A co z #covid19 #koronawirus? Nie dajemy się się! Nie zmieniamy zasad – działania w ramach naszego Programu mają aktywizować społeczności lokalne naszego województwa!

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw realizują: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie TRATWA, Fundacja Umbrella | Centrum Sektor 3. Nasze działanie jest finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – ze środków Programu Operacyjnego NOWEFIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.