Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Macie pomysł na działania lokalne?

Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?

Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?

Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji / wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

6 czerwca 2022 roku startuje kolejny nabór wniosków do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
– ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 30 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Kwota wnioskowanej mikrodotacji / wsparcia
realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić:
– minimalnie 8000,00 zł
– maksymalnie 10 000,00 zł

Terminy naboru: 1-15 czerwca 2023 roku

REGULAMIN NABORU

GENERATOR WNIOSKÓW

UWAGA! W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw muszą być zgodne z obowiązującymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.

Jak złożyć wniosek? – wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie: www.generator.maleinicjatywy.pl

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma
minimum 30 młodych organizacji pozarządowych
15 grup nieformalnych lub/i samopomocowych
z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji konkursowej wynosi 450 000,00 zł.

UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180!
Liczy się kolejność składnych wniosków – do wyczerpania limitów w każdej ze ścieżek,
w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 1 sierpnia 2023 roku do 19 listopada 2023 roku.