Wrocław Rozmawia zaprasza wrocławskie NGO na konsultacje

Wrocław Rozmawia, czyli Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia zaprasza wrocławskie organizacje pozarządowe na KONSULTACJE:

Zbliża się powoli nowy rok. Chcemy jeszcze szerzej współpracować z NGOsami w zakresie prowadzenia konsultacji i mediacji grupowych w naszym mieście.

Mamy za sobą kilka lat doświadczeń takiej współpracy. Wy macie swoje przemyślenia i pomysły. Wiemy, że czas na nowy rozdział współpracy.

Dlatego zapraszamy wszystkie zainteresowane NGO do Biura ds. Partycypacji Społecznej 21 września na godz. 14.00 do pok. 156 [ul. Zapolskiej 4, 1 piętro w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia].

Plan działań jest prosty. 21 września porozmawiamy o naszych oczekiwaniach i Waszych pomysłach.

Ustalimy dwie kolejne daty spotkań, w trakcie których spróbujemy określić priorytety, cele, narzędzia i sposoby działania [czyli jeśli kogoś nie będzie na pierwszym spotkaniu, to może pojawić się na kolejnych].

Będziemy chcieli rozmawiać też o współpracy w trakcie realizacji tego projektu. Zarówno tej między urzędem a NGO jak i między samymi NGO.

Nasze rozmowy pomogą nam właściwie rozpisać konkurs [najpóźniej w 1 kwartale 2019], po rozstrzygnięciu którego przez pozostałą część 2019 r.

BPS będzie współpracował z wybraną organizacją lub grupą organizacji w zakresie prowadzenia konsultacji i mediacji grupowych we Wrocławiu.

Spotkanie ma charakter otwarty, ale adresowane jest do przedstawicieli NGO.