Tratwa dla pogranicza

„Tratwa dla pogranicza” jest inicjatywą Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” skierowaną do ofiar kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy. Nie możemy pozostać obojętni, gdy ludzkie życie jest zagrożone. Naszymi działaniami wyrażamy szacunek do drugiego człowieka oraz solidarność z mieszkańcami Podlasia.

Wierzymy, że dzięki naszym doświadczeniom w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi sięgającymi powodzi z 1997 roku oraz w organizacji dwóch okrągłych stołów możemy być racjonalnym głosem w procesie budowania struktur pomocowych.

Na pograniczu polsko-białoruskim prowadzimy placówkę koordynacyjno-doradczą, wspieramy i inicjujemy lokalne partnerstwa, dostarczamy niezbędne wyposażenie i sprzęty, angażujemy się w działania informacyjne.

Inicjatywa „Tratwa dla pogranicza” jest oddolna. Działamy dzięki zaangażowaniu wolontariuszek i wolontariuszy oraz naszych przyjaciół z organizacji partnerskich. Swoją aktywność na wschodzie utrzymujemy dzięki darowiznom przekazywanym przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.

Zgodnie z naszym statutem włączamy się w działania, których celem jest niesienie pomocy humanitarnej. Dlatego prosimy o wsparcie projektu, w ramach którego tworzymy zaplecze do prowadzenia działań humanitarnych dla uchodźców i migrantów, blisko polskiej wschodniej granicy.

Darowizny prosimy wpłacać na wyodrębnione w tym celu konto:
66 1090 2398 0000 0001 1604 1337
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław

Osoby, które chcą nas wesprzeć, mogą skorzystać z odliczenia podatkowego:

  • jeśli jesteś osobą fizyczną (UoPDOF: Art. 26 Ust. 1 Pkt 9),
  • jeśli jesteś osobą prawną (UoPDOP: Art. 18. Ust. 1 Pkt 1).

Wszystkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:

  • dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu,
  • dla osób prawnych limit do 10% od dochodu.

Uwaga! Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto. W tytule należy wpisać „Darowizna”.


Wspólny głos kilkudziesięciu polskich artystów z całego kraju jako akt solidarności z migrantami znajdującymi się
na granicy polsko-białoruskiej.