Program „Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”

Proszę kliknąć w logotyp, by uzyskać więcej informacji o Programie

1 kwietnia 2021 roku Stowarzyszenie TRATWA przystąpiło do realizacji projektu Mobilna Praca z Młodzieżą w ramach Programu ” Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.

W okresie pandemii dążeniem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) jest wsparcie doświadczonych organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych i placówek kształceniowych w roli symbolicznych „latarni” wskazujących innym drogę w działaniach na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży. PNWM przygotowała dla nich dofinansowanie do projektów mających na celu wzmocnienie i promocję polsko-niemieckiej współpracy oraz rozszerzenie oferty programowej.

PROJEKT: Mobilna Praca z Młodzieżą

1.04.2021-31.03.2022
Operator projektu: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA

Projekt zakłada uruchomienie procesu bliższej współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z placówkami i organizacjami „dachowymi” mobilnej pracy z młodzieżą z Niemiec.

Chcemy animować regularne spotkania online zainteresowanych organizacji oraz spotkania robocze „na żywo”.

Na początek – 13.04.2021 – odbędzie się spotkanie online niewielkiej grupy inicjatywnej z Wrocławia i Brandenburgii (przedstawiciele sieci i placówek) w celu zmapowania interesujących nas tematów i przygotowania spotkania „na żywo” we Wrocławiu w czerwcu 2021 r. z udziałem większej liczby organizacji.

Równolegle chcemy rozwijać kontakty animatorów młodzieży i samej młodzieży online z Polski i z Niemiec (małe grupy), w tym spotkania pomiędzy klubami/grupami młodzieżowymi w obszarze mobilnej pracy z młodzieżą.

Działania:

  1. Regularny kontakt zainteresowanych organizacji z Wrocławia i z Brandenburgii w ramach grupy inicjatywnej – po 5-6 osób z każdej ze stron: co najmniej 4 spotkania online oraz co najmniej 2 spotkania „na żywo” z udziałem innych organizacji lokalnych (w Polsce i w Niemczech).
  2. Kontakty robocze online, pomiędzy praktykami pracy z młodzieżą (w tym adeptami) – w celu wymiany doświadczeń i organizacji spotkań młodzieży online i „na żywo”.
  3. Spotkania młodzieży online (małe grupy) – w ramach klubów/grup młodzieżowych – co najmniej 4 spotkania w roku.
  4. Animacja pozaformalnej, autodydaktycznej grupy streetworkerów we Wrocławiu – ok.15 osób (otwarta grupa) – tworzenie podstaw dla kontaktów ze streetworkerami z Niemiec. Wykorzystywanie w tym celu platformy internetowej (pkt 5). Działanie skierowane przede wszystkim do młodych dorosłych w fazie orientacji zawodowej.
  5. Opracowanie i prowadzenie polsko-niemieckiej platformy internetowej z elementami e-learningu, pozwalającej na wymianę informacji.
  6. Organizacja praktyk, staży, wizyt studyjnych – zależnie od rozwoju sytuacji na żywo lub online.
  7. Opracowanie materiałów (ekspertyz) ułatwiających zrozumienie obu systemów i realną współpracę podmiotów polskich i niemieckich.
  8. Nieformalna edukacja interkulturowa młodzieży z Polski i z Niemiec (spotkania młodzieży i spotkania z młodzieżą z Polski i z Niemiec). Chcemy zaprosić do współpracy wolontariuszy FSJ odbywających roczne staże w Polsce/we Wrocławiu, w placówkach pracy z młodzieżą.
Proszę kliknąć w logotyp, by uzyskać więcej informacji o PNWM