Nabór wniosków do IV edycji DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH GRANTÓW!

20 marca 2019 roku ruszył nabór wniosków 
do IV edycji DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH GRANTÓW!

Program skierowany jest do mieszkańców (grup nieformalnych) Dolnego Śląska.
80 zwycięskim projektom zostaną przyznane granty do 5000 zł na działania dla społeczności lokalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE 

Nazwa programu: Dolnośląskie Małe Granty

Cele programu: aktywizacja, wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększanie jakości oraz ilości działań będących odpowiedzią na lokalne potrzeby i problemy.

Jakie działania są finansowane: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego
(m.in. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

Daty naboru i okres realizacji działań: nabór wniosków: 20.03.2019-08.04.2019 / realizacja: 06.05.2019-31.08.2018

Wysokość dotacji: do 5.000 zł

Dla kogo: grupy nieformalne z województwa dolnośląskiego.

KONTAKT:

mail: [email protected]

telefon: 699 858 391 (od poniedziałku do piątku, godziny: 9.00-15.00)

Strona www: www.malegranty.pl 

Facebook: www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

Realizator: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląskie Małe Granty są współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego