Konferencja “Organizacje obywatelskie w Polsce, Niemczech i Europie w kryzysie zdrowotnym – pomocnicy, ofiary, kreatorzy polityki?”

W dniach 13-15 października 2021 Stowarzyszenie TRATWA współpracowało przy realizacji projektu Konferencja “Organizacje obywatelskie w Polsce, Niemczech i Europie w kryzysie zdrowotnym – pomocnicy, ofiary, kreatorzy polityki?”. Współpraca obejmowała w szczególności współdziałanie przy merytorycznym przygotowaniu projektu, współorganizację konferencji i wydarzeń towarzyszących. W Konferencji uczestniczył Prezydent Wrocławia i członkowie Parlamentu Europejskiego.

Fot. Ewa Dudkiewicz

Konferencja Eurosozial 2022 - uczestnicy podczas konferencji
Konferencja Eurosozial 2022 - uczestnicy podczas konferencji
Konferencja Eurosozial 2022 - uczestnicy podczas konferencji
Konferencja Eurosozial 2022 - uczestnicy podczas konferencji. Przemawia Robert Drogoś.
Konferencja Eurosozial 2022 - uczestnicy podczas uroczystej kolacji.
Konferencja Eurosozial 2022 - uczestnicy podczas uroczystej kolacji.
Konferencja Eurosozial 2022 - uczestnicy podczas uroczystej kolacji.
Konferencja Eurosozial 2022 - uczestnicy podczas uroczystej kolacji.
Konferencja Eurosozial 2022 - dzień drugi we wrocławskiej Czasoprzestrzeni.
Konferencja Eurosozial 2022.
Konferencja Eurosozial 2022.