Granty do 5000 zł w programie Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw!

Macie pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Szukacie na nią funduszy
i dodatkowego wsparcia? Skorzystajcie z grantu w wysokości do 5000 zł!  1 września  2018 rozpoczyna się nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw. 

Tworzycie grupę nieformalną lub samopomocową, która:

  • składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
  • wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
  • chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:

  • została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację?
  • ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
  • ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! Możecie otrzymać dotację do 5000 złotych.

Terminy naboru: 1-15 września 2018r.

Jak złożyć wniosek?

  • poprzez generator dostępny na stronie www.maleinicjatywy.pl ;
  • dopuszczalne jest również złożenie wniosku w formie papierowej, którego wzór do pobrania dostępny jest na stronie www.maleinicjatywy.pl

W 2018 roku mikrodotacje do 5.000 zł otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 21 grup nieformalnych i samopomocowych.

Kwota alokacji wynosi:

  • dla młodych organizacji: 150.000 zł;
  • dla grup nieformalnych i samopomocowych: 105.000 zł.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 7 października do 7 grudnia 2018 roku.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych “Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który przeznaczony jest dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska i dla jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018