Pomagaj z Tratwą! Przekaż nam 1,5%!

Tratwa inspiruje, wspiera i ratuje! Wspieramy dialog społeczny i organizacje pozarządowe. Pomagamy ofiarom katastrof, młodzieży wykluczonej i osobom starszym. Organizujemy wolontariat. Prowadzimy centra społeczno-kulturalne. Jak wykorzystamy 1,5%? Zebrane fundusze przeznaczymy …