Od początków swojej działalności Stowarzyszenie TRATWA czynnie wspiera akcje na rzecz animowania dialogu społecznego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Prowadzimy w tym celu m.in. Forum Internetowe TRATWA, przeznaczone dla dolnośląskich organizacji pożytku publicznego, a od 2017 roku także Blogi Wrocław, służące do wymieniania myśli, spostrzeżeń i idei tych osób, których sercom bliskie jest nasze miasto.

Forum

Zapraszamy do przyłączenia się do Forum Internetowego TRATWA, które stanowi platformę wymiany informacji między działaczami wrocławskich organizacji pozarządowych. Uczestnikami Forum są także pracownicy wrocławskich instytucji publicznych. Poprzez Forum przesyłane są w formie e-maili informacje dotyczące m.in. dotacji, grantów, konferencji, szkoleń, wolontariatu itp.

Aby zapisać się do Forum Internetowego TRATWA prosimy o wysłanie pustej wiadomości e-mail na adres: [email protected]