BARBARA KOŁACZKIEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

Całe życie zawodowe związana z organizacjami pozarządowymi. Dobrze poznała blaski i cienie pracy w III sektorze. Przez lata zaangażowana w wiele społecznych projektów, dofinansowanych z funduszy unijnych, ministerialnych, gminnych, adresowanych m.in. do młodzieży, seniorów, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i członków grup nieformalnych. Zatrudniana w charakterze koordynatora projektu, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, doradcy merytorycznego w projektach dot. dystrybucji mikrodotacji do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Dolnego Śląska, specjalisty ds. seniorów. Od 2010 pracuje w Stowarzyszeniu TRATWA. Z wykształcenia socjolog.